Välkommen till Gräsmark

Webbsidan för dig som bor i Gräsmark eller besöker bygden. Här finns uppgifter om företag, föreningar och aktiviteter. Webbsidan är en del i Gräsmarks utveckling.

Föreningen Utveckling Gräsmark har beviljats projektmedel från Växtlust Värmland och EUs landsbygsprogram.

Projektinfo Utveckla näringen och inflyttningen till Gräsmark


Förening i fokus

Företag i fokus

Gräsmarks Energi

Fjärrvärme och vedproduktion.