Välkommen till Gräsmark

Webbsidan för dig som bor i Gräsmark eller besöker bygden. Här finns uppgifter om företag, föreningar och aktiviteter. Webbsidan är en del i Gräsmarks utveckling.

Klicka på länken ”Gräsmark” för att ta del av Facebookinlägg om Gräsmark.

DET NÄRMAR SIG JULMARKNAD  Inbjudan för säljare till Julmarknad 1 dec 2018

GRÄSMARKS FILMER. Producerade av Rolf Swens.

Förening i fokus

Brandsbols kulturförening

Föreningen har under ett antal år arbetat med att skapa en bygdebok. Folk och gårdar runt Grässjön. Förutom sedvanlig information om folket och gårdarna finns intressanta artiklar om vägar och väghållning i Gräsmarksbygden, skjutsstationsverksamhet, gamla körredskap mm. En karta är framtagen...

Företag i fokus

Näsmans Åkeri AB

Virkestransporter och snöröjning