Välkommen till Gräsmark

Webbsidan för dig som bor i Gräsmark eller besöker bygden. Här finns uppgifter om företag, föreningar och aktiviteter. Webbsidan är en del i Gräsmarks utveckling.

Titta in på facebooksidan Gräsmark. Klicka på länken ”Gräsmark”  eller på kartan under facebookflödet.

GRÄSMARKS FILMER. Producerade av Rolf Swens.

Förening i fokus

Brandsbols kulturförening

Föreningen har under ett antal år arbetat med att skapa en bygdebok. Folk och gårdar runt Grässjön. Förutom sedvanlig information om folket och gårdarna finns intressanta artiklar om vägar och väghållning i Gräsmarksbygden, skjutsstationsverksamhet, gamla körredskap mm. Fortsatt arbete sker med en...

Företag i fokus

Granholms El AB

Vi jobbar med alla elektriska installationer, reparationer och service.