Kyrkor

Gräsmarks Missionsförsamling

En del av Equmeniakyrkan. Kristen församlingsverksamhet och scouting.

Kontaktperson: Birgittha Hedin

Telefon: 070-6647292

Mail: birgittha.hedin@gmail.com

Adress: Gräsmarksgård 87 68698 Gräsmark

Svenska Kyrkan

Gräsmarks församling

Kontaktperson: Församlingsexpedition

Telefon: Växel 0565-68 88 00

Mail: sunne.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Kyrkogatan 2 686 98 Gräsmark