Gräsmarks Missionsförsamling

En del av Equmeniakyrkan. Kristen verksamhet

Kontaktperson: Birgittha Hedin

Telefon: 0565-41135 070-6647292

Mail: birgittha.hedin@gmail.com

Adress: Gräsmarksgård 87 68698 Gräsmark