Gräsmarks Missionsförsamling

En del av Equmeniakyrkan. Kristen församlings verksamhet och scouting.

Scout onsdagar 18.00 – 19.00
Vill du vara med ring Carina 073-8474094 för mer information.

Kontaktperson: Birgittha Hedin

Telefon: 0565-41135 070-6647292

Mail: birgittha.hedin@gmail.com

Adress: Gräsmarksgård 87 68698 Gräsmark