Gräsmarks Missionsförsamling

En del av Equmeniakyrkan. Kristen församlings verksamhet och scouting.

Klimatfasta 6/3 till 20/4 2019

Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all vår verksamhet minska klimatavtrycken där det är möjligt. Läs mera om Klimatfastan.

Kontaktperson: Birgittha Hedin

Telefon: 0565-41135 070-6647292

Mail: birgittha.hedin@gmail.com

Adress: Gräsmarksgård 87 68698 Gräsmark