Gräsmarks Missionsförsamling

En del av Equmeniakyrkan. Kristen församlingsverksamhet och scouting.

Scout onsdagar 18.00 – 19.00
Är du intresserad av scouting ring Carina 073-8474094 för mer information.

Kontaktperson Blomsterfonden
Börje Olsson 070-664 11 64

Kontaktperson: Birgittha Hedin

Telefon: 070-6647292

Mail: birgittha.hedin@gmail.com

Adress: Gräsmarksgård 87 68698 Gräsmark