Vandringsleder i Gräsmark

Lillsjön runt och Styggbergsstigen. Information finns vid Lillsjöns badplats. Styggbergsstigen Ett område med hyperit berg med näringsrik morän i branterna. Floran är artrik bland annat pga. det kalkrika berget.

Grässjön – Grinnberget Leden går genom torra hedmarker men även i brant och delvis sumpig terräng .Information vid Grässjöns camping.

Finnsjöns vandringsled Leden är en slinga som utgår från Finnsjöns Bygdegård. Den går längs grusvägar och skogsstigar, genom skiftande terräng. Rastplatser finns längs leden. Vandringsleden berättar bygdens historia med det skogsfinska arvet och den svenska säterkulturen.

Ängenleden. Vandringsleden ligger i ett området där svedjefinnarna hade sina torp från slutet av 1500-talet. Information vid Rokkmakkstugan i Ängen.

Gruvrundan i Mangen. Vandringsleden har sin sträckning runt om till gruvorna i Mången. Vandringen är i första hand avsedd för att besöka de gamla gruvorna och fornlämningar.

Kalvhöjden  Kalvhöjden avsattes 1972 till reservat i Gräsmark. Ändamålet med reservatet är att bevara och vårda ett ålderdomligt odlingslandskap i finnbygden och med en artrik flora.

Tiskaretjärn På Tiskaretjärn möter du ett gammaldags odlingslandskap med dess levande kultur och skötsel. Naturen präglas av det kulliga landskapet och den
näringsrika hyperitberggrunden.

Deltarundan En vandringsled i kanten av Uddheden i deltalansdskap. Med utgång från fotbollsplanen eller Gammelvägen norr om gamla sågverket..