Byggnader

 


Humsjöstugan. Är en svenskstuga från 1700-talet.
Den räddades från att bli kristidsved åt
stockholmare under andra väldskriget och flyttades
till hembygdsgården på 1940-talet. Byggnaden stod
ursprungligen i Humsjön,Mangen och var kyrkoherde
L M Danielssons barndomshem.

asphagsstugan

Asphagsstugan. Typisk svensk stuga från 1832. Inköptes 1928 av Johan Hagberg Asphagen, Kymstad och flyttades hit samma år.

visthus

Härbret, Visthuset. Har förut stått i Tiskaretjärn. Skänktes av Olov Nilssons dbo och flyttades hit 1965.

horebod

Bod. Har stått i Västra Höre uppförd 1880. Inventarier gjorda av Nils Nyman. Hitflyttad 1982.

ria

Kölna, Ria. Har stått i Fagersta. Skänktes av Ola Edkvist och Edvard Jonsson 1979.

Skogfinsk rökstuga från Rintetorp, Timbonäs hemman i Gräsmark. Flyttad till hembygdsgården 1922

 

stall

Stallet med lider och slädskjul är inköpt 1929 av Johannes Jönsson i Granbäckstorp.

 

kvarn

Skvaltkvarn. Var från början kugghjulskvarn men blev under 1880-talet ombyggd till skvaltkvarn. Den ägdes av Nils Jansson och Billeruds bolag och flyttades hit 1926 från Vianstorp.

bastu

Bastu. Har ursprungligen stått i Råbäcken. Flyttades senare till Magneberg vårdhem där den användes som likbod. Flyttades hit 1930.