Kanotled i Gräsmark

Kanotleden följer en del av Rottnan förbi Uddheden och vidare över Rottnen.
Via Sågendammen fortsätter den på Lillsjön med målpunkt vid badplatsen.
Den är 11,6 km. lång. Två startplatser är skyltade. Efter älven finns rast- och eldplatser.

 

2014-07-05 15.08.50

Klicka på länken och se en film om kanotleden.

 

 

a-information-kanotled-jpg

Karta att ladda ner och skriva ut: kanotled-grasmark