Kultur

Kulturföreningen Brandsbolsgårdar

Under sommaren 2021 gav Kulturföreningen Brandsbolsgårdar ut bygdeboken ”Gårdarna mellan Granbäcksbron och Granåbron”.Boken omfattar hemmanen Granbäck, Norra Forsnäs, Brandsbol, Norra Bråne, Linnan och Kärr i Gräsmark socken, en kulturskatt som beskriver folket och levnadsförhållandena i bygden, från sextonhundratalet till tjugohundratalet....

Kontaktperson: Sven-Åke Werme

Telefon: 070-312 95 08

Mail: sven.ake.werme@gmail.com

Adress:

Brandsbols kulturförening

Föreningen har under ett antal år arbetat med att skapa en bygdebok. Folk och gårdar runt Grässjön. Förutom sedvanlig information om folket och gårdarna finns intressanta artiklar om vägar och väghållning i Gräsmarksbygden, skjutsstationsverksamhet, gamla körredskap mm. En karta är framtagen...

Kontaktperson: Arne Olsson

Telefon: 0565-41001

Mail: rkaolsson@gmail.com

Adress:

Gräsmarks Hembygdsförening

Hembygdsföreningen har även verksamhet i andra intresseorganisationer samt bygdearkiv med olika inriktningar. Guidning, förmedling av frågor som rör släktforskning. Hembygdscafé under sommaren Sommarcaféet är öppet på hembygdsgården  juli  – augusti kl 11.00 – 17.00 Med start 1 juli varje fredag...

Kontaktperson: Nils Söderqvist

Telefon: hem 0565-40052 mobil 070-6909789

Mail: grasmarkshembygdsf@hotmail.com

Adress: Rottnavägen 7 68698 Gräsmark