Fiber

Kymstad Fiber

Fibernät i Kymstad

Kontaktperson: Martin Pettersson

Telefon: 0565-40141 070-6757718

Mail:

Adress: Portnär 9 68698 Gräsmark

Uddheden Fiber Ekonomisk förening

Fibernät i Uddheden

Kontaktperson: Marcus Ednarsson

Telefon: 070-9104264

Mail:

Adress: Gräsmarksvägen 7 68698 Gräsmark

Västerrottna Fiber ekonomiska förening

Fibernät i Västerrottnabygden

Kontaktperson: Göran Karlsson

Telefon: 070-6728600

Mail: Mer information på föreningens webbsida www.vasterrottnafiber.se

Adress: Berg 20 68698 Gräsmark

Ragvaldstjärns Fiber Ekonomisk förening

Fiberutbyggnad i bygden.

Kontaktperson: Ann-Catherine Johansson / Maria Gunnarsson

Telefon: A-C Johansson 070-626 1332 M Gunnarsson 070-228 58 26

Mail: MiaGunnarsson@hotmail.com

Adress: Borrsjön 102 686 98 Gräsmark

Timbonäs Fiber ekonomisk förening

Bygga fibernät  Timbonäs-Långnäs

Kontaktperson: Eva Zakrismark

Telefon: 073-2047551

Mail: timbonasfiber@gmail.com

Adress: Simonstorp 6 67035 Gunnarskog