Fiber

Kymstad Fiber

Fibernät i Kymstad

Kontaktperson: Arne Melberg

Telefon: 070-2705523

Mail:

Adress: Borra 17 68698 Gräsmark

Uddheden Fiber Ekonomisk förening

Fibernät i Uddheden

Kontaktperson: Marcus Ednarsson

Telefon: 070-9104264

Mail:

Adress: Gräsmarksvägen 7 68698 Gräsmark

Västerrottna Fiber ekonomiska förening

Fibernät i Västerrottnabygden

Kontaktperson: Göran Karlsson

Telefon: 070-6728600

Mail: Mer information på föreningens webbsida www.vasterrottnafiber.se

Adress: Berg 24 68698 Gräsmark

Ragvaldstjärns Fiber Ekonomisk förening

Fiberutbyggnad i bygden.

Kontaktperson: Ann-Catherine Johansson

Telefon: A-C Johansson 070-626 1332

Mail:

Adress: Borrsjön 102 686 98 Gräsmark

Timbonäs Fiber ekonomisk förening

Bygga fibernät  Timbonäs-Långnäs

Kontaktperson: Eva Zakrismark

Telefon: 073-2047551

Mail: timbonasfiber@gmail.com

Adress: Simonstorp 6 67035 Gunnarskog