Övrigt

Vy Västerrottna

Vi jobbar för ett öppet landskap i Västerrottnabygden, fixar med badplatsen och julgran i bygden samt diverse andra arrangemang.

Kontaktperson: Robin Olsson

Telefon: 070-5798911

Mail: olsson_01@hotmail.com

Adress: Västerrottna 79 68698 Gräsmark

Utveckling Gräsmark

  Föreningen Utveckling Gräsmark är en religiöst och partipolitisk obunden ideell allmännyttig förening med uppgift att utveckla Gräsmark i syfte att öka livskvaliteten skapa befrämjande åtgärder för fastboende och turism främja företagsverksamheten stödja och initiera aktiviteter för barn och ungdom...

Kontaktperson: Britt-Marie Paulsson

Telefon: 0570-773001 0047-47487083

Mail: b-mpau@hotmail.com

Adress: Simonstorp 12 67198 Gunnarskog

Gräsmarks Blåbandsförening

Föreningen är en nykterhetsorganisation som verkar för ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

Kontaktperson: Anders Norin

Telefon: 0565-42022 070-8023857

Mail: anders.norin@sunne.se

Adress: Stenserud 16 68698 Gräsmark

Finnskogens Byalag

Aktiviteter i vår hembygd runt Borrsjön, Ragvaldstjärn, Mangen o Kymmen.Uthyrning av Bystugan. Du är välkommen att bli medlem i vårt byalag.  

Kontaktperson: Ordf Siv Sahlström

Telefon: 0570-14936 070-2906736

Mail: nerstug@telia.com

Adress: Borrsjön 102 68698 Gräsmark