Byalag

Finnsjöns Bygdegårdsförening

Aktiviteter i hembygden. Kring bygdegården finns en vandringsled, samt sjöar med möjlighet till fiske och bad. Välkomna till Finnsjön.  

Kontaktperson: Lillemor Jansson Arnfeldt

Telefon: 070 551 29 91

Mail: finnsjons.bf@gmail.com

Adress: Finnsjön 89 685 91 Torsby

Finnskogens Byalag

Aktiviteter i vår hembygd runt Borrsjön, Ragvaldstjärn, Mangen o Kymmen.Uthyrning av Bystugan. Du är hjärtligt välkommen att bli medlem i vårt byalag.  

Kontaktperson: Ordf Siv Sahlström

Telefon: 070 - 276 92 20 0570-14936

Mail: siwsahlstrom@hotmail.com

Adress: Borrsjön 102 68698 Gräsmark

Hedås Bygdegårdsförening

Aktiviteter i bygden.  Uthyrning av bygdegården samt Grässjöns camping. Grässjöns camping är öppen 15 maj – 3 september under säsongen 2023 Kontaktpersoner / Contact persons Campingen / Campsite Eva Dahlén 070-269 00 61 Jan Viper 070-334 11 16 Campingvärd /...

Kontaktperson: Eva Dahlén

Telefon: 070 - 269 00 61

Mail: janviper1@gmail.com

Adress: Forsnäs 28 686 98 Gräsmark

Rokkmakk Fritidsförening

Ängen är en oas för både gräsmarkingar och långväga gäster. En lugn miljö med milsvid utsikt över de skogsklädda höjderna. Här finns aktiviteter både vinter och sommartid.  

Kontaktperson: Evert Persson

Telefon: 070-693 66 55

Mail: perssonevert@gmail.com

Adress: Stinsens väg 6 665 35 Kil

Timbonäs & Långnäs byalag

Välkommen till Kvarna, Timbonäs och Långnäs Bygdegård. Du vet väl om att du kan hyra bygdegården både till möten och boende.

Kontaktperson: Eva Zakrismark

Telefon: 073-2047551

Mail: tlbyalag@gmail.com

Adress: Timbonäs 686 98 Gräsmark

Utveckling Gräsmark

  Föreningen Utveckling Gräsmark är en religiöst och partipolitisk obunden ideell allmännyttig förening med uppgift att utveckla Gräsmark i syfte att öka livskvaliteten skapa befrämjande åtgärder för fastboende och turism främja företagsverksamheten stödja och initiera aktiviteter för barn och ungdom...

Kontaktperson: Britt-Marie Paulsson

Telefon: 0570-773001

Mail: utvgrasmark@gmail.com

Adress: Simonstorp 12 67198 Gunnarskog

Västerrottnabygdens Byalag

Aktiviteter i hembygd och byalag

Kontaktperson: Curt Östlund

Telefon: 070-5846584 0565-42002

Mail:

Adress: Krokbäcken 22 68698 Gräsmark

Vy Västerrottna

Vi jobbar för ett öppet landskap i Västerrottnabygden, fixar med badplatsen och julgran i bygden samt diverse andra arrangemang. Vid frågor kontakta Ordförande Mats Persson 073 – 826 5800 Kassör  Robin Olsson 070 – 579 8911  

Kontaktperson: Robin Olsson

Telefon: 070-5798911

Mail: olsson_01@hotmail.com

Adress: Västerrottna 79 68698 Gräsmark

Camping & Boende

Hedås Bygdegårdsförening

Aktiviteter i bygden.  Uthyrning av bygdegården samt Grässjöns camping. Grässjöns camping är öppen 15 maj – 3 september under säsongen 2023 Kontaktpersoner / Contact persons Campingen / Campsite Eva Dahlén 070-269 00 61 Jan Viper 070-334 11 16 Campingvärd /...

Kontaktperson: Eva Dahlén

Telefon: 070 - 269 00 61

Mail: janviper1@gmail.com

Adress: Forsnäs 28 686 98 Gräsmark

Timbonäs & Långnäs byalag

Välkommen till Kvarna, Timbonäs och Långnäs Bygdegård. Du vet väl om att du kan hyra bygdegården både till möten och boende.

Kontaktperson: Eva Zakrismark

Telefon: 073-2047551

Mail: tlbyalag@gmail.com

Adress: Timbonäs 686 98 Gräsmark

Fiber

Kymstad Fiber

Fibernät i Kymstad

Kontaktperson: Arne Melberg

Telefon: 070-2705523

Mail:

Adress: Borra 17 68698 Gräsmark

Ragvaldstjärns Fiber Ekonomisk förening

Fiberutbyggnad i bygden.

Kontaktperson: Ann-Catherine Johansson

Telefon: A-C Johansson 070-626 1332

Mail:

Adress: Borrsjön 102 686 98 Gräsmark

Timbonäs Fiber ekonomisk förening

Bygga fibernät  Timbonäs-Långnäs

Kontaktperson: Eva Zakrismark

Telefon: 073-2047551

Mail: timbonasfiber@gmail.com

Adress: Simonstorp 6 67035 Gunnarskog

Uddheden Fiber Ekonomisk förening

Fibernät i Uddheden

Kontaktperson: Marcus Ednarsson

Telefon: 070-9104264

Mail:

Adress: Gräsmarksvägen 7 68698 Gräsmark

Västerrottna Fiber ekonomiska förening

Fibernät i Västerrottnabygden

Kontaktperson: Göran Karlsson

Telefon: 070-6728600

Mail: Mer information på föreningens webbsida www.vasterrottnafiber.se

Adress: Berg 24 68698 Gräsmark

Idrott

Brandsbols SK

Många känner igen förkortningen BSK i skidsammanhang. Föreningen Brandsbols skidklubb bildades redan 30 maj 1937.

Kontaktperson:

Telefon: 0565-41117, 0565-42137

Mail: t.stenmark.dalhem@gmail.com

Adress: Hedås 112 686 98 Gräsmark Sunne

Gräsmarks GoIF

Vår verksamhet är fotboll, friidrott, innebandy, ridning, tennis, gym och pingis.  

Kontaktperson: Johanna Andersson

Telefon: 070-345 66 76

Mail: goif.johannaandersson@gmail.com

Adress: Gräsmarksvägen 3 68698 Gräsmark

Gräsmarks Skytteförening

Välkommen att testa skytte i olika former. Luftgevärsskytte, korthåll-fält, fältskytte, banskytte samt kikarskytte.

Kontaktperson: Hans Arnkvist

Telefon: 070-6556572

Mail: grasmark_skf@hotmail.com

Adress: Höjden 20 68698 Gräsmark

Jakt & fiske

Ängens Fiskevårdsområdesförening

Ängens fiskevårdsområdesförening bedriver ett aktivt arbete med lokal fiskevård och för att förbättra servicen och tillgängligheten för dig som gästar våra fiskevatten. Vi erbjuder olika varianter av fiskekort för sportfiske året runt.    

Kontaktperson: David Hult

Telefon: 070-6483854

Mail: rokkmakk@hotmail.com

Adress: Nygatan 2 652 20 Karlstad

Fiske i Gräsmark

Fiskevårdsområdena Rottnen, Kymmen och Norra Gräsmark. I fiskeområdena hittar du cirka 50 vatten där du har möjlighet att fiska. Fisket som erbjuds är varierat.  

Kontaktperson: Mattias Larsson

Telefon: 070-5500143

Mail:

Adress:

Gräsmarks Jaktskytteklubb

Skytte Jaktskytte

Kontaktperson: Thomas Engström

Telefon: 0565-41153 070-5411536

Mail:

Adress: Högås 103 68698 Gräsmark

Gräsmarks Mellersta VVO

Jakt och Viltvård

Kontaktperson: Sven-Åke Johansson

Telefon: 070-5629689

Mail:

Adress: Borra 16 68698 Gräsmark

Norra Gräsmarks Vvo

Jakt o Viltvård

Kontaktperson: Freddy Kjellström

Telefon: 0565-41040 070-6446473

Mail:

Adress: Bråne 71 68698 Gräsmark

Kultur

Brandsbols kulturförening

Föreningen har under ett antal år arbetat med att skapa en bygdebok. Folk och gårdar runt Grässjön. Förutom sedvanlig information om folket och gårdarna finns intressanta artiklar om vägar och väghållning i Gräsmarksbygden, skjutsstationsverksamhet, gamla körredskap mm. En karta är framtagen...

Kontaktperson: Arne Olsson

Telefon: 0565-41001

Mail: rkaolsson@gmail.com

Adress:

Gräsmarks Hembygdsförening

Hembygdsföreningen har även verksamhet i andra intresseorganisationer samt bygdearkiv med olika inriktningar. Guidning, förmedling av frågor som rör släktforskning. Hembygdscafé under sommaren Sommarcaféet är öppet på hembygdsgården  juli  – augusti kl 11.00 – 17.00 Med start 1 juli varje fredag...

Kontaktperson: Nils Söderqvist

Telefon: hem 0565-40052 mobil 070-6909789

Mail: grasmarkshembygdsf@hotmail.com

Adress: Rottnavägen 7 68698 Gräsmark

Kulturföreningen Brandsbolsgårdar

Under sommaren 2021 gav Kulturföreningen Brandsbolsgårdar ut bygdeboken ”Gårdarna mellan Granbäcksbron och Granåbron”.Boken omfattar hemmanen Granbäck, Norra Forsnäs, Brandsbol, Norra Bråne, Linnan och Kärr i Gräsmark socken, en kulturskatt som beskriver folket och levnadsförhållandena i bygden, från sextonhundratalet till tjugohundratalet....

Kontaktperson: Sven-Åke Werme

Telefon: 070-312 95 08

Mail: sven.ake.werme@gmail.com

Adress:

Kyrkor

Gräsmarks Missionsförsamling

En del av Equmeniakyrkan. Kristen församlingsverksamhet och scouting.

Kontaktperson: Birgittha Hedin

Telefon: 070-6647292

Mail: birgittha.hedin@gmail.com

Adress: Gräsmarksgård 87 68698 Gräsmark

Svenska Kyrkan

Gräsmarks församling

Kontaktperson: Församlingsexpedition

Telefon: Växel 0565-68 88 00

Mail: sunne.pastorat@svenskakyrkan.se

Adress: Kyrkogatan 2 686 98 Gräsmark

Övrigt

Finnskogens Byalag

Aktiviteter i vår hembygd runt Borrsjön, Ragvaldstjärn, Mangen o Kymmen.Uthyrning av Bystugan. Du är hjärtligt välkommen att bli medlem i vårt byalag.  

Kontaktperson: Ordf Siv Sahlström

Telefon: 070 - 276 92 20 0570-14936

Mail: siwsahlstrom@hotmail.com

Adress: Borrsjön 102 68698 Gräsmark

Gräsmarks Blåbandsförening

Föreningen är en nykterhetsorganisation som verkar för ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

Kontaktperson: Anders Norin

Telefon: 0565-42022 070-8023857

Mail: anders.norin@sunne.se

Adress: Stenserud 16 68698 Gräsmark

Utveckling Gräsmark

  Föreningen Utveckling Gräsmark är en religiöst och partipolitisk obunden ideell allmännyttig förening med uppgift att utveckla Gräsmark i syfte att öka livskvaliteten skapa befrämjande åtgärder för fastboende och turism främja företagsverksamheten stödja och initiera aktiviteter för barn och ungdom...

Kontaktperson: Britt-Marie Paulsson

Telefon: 0570-773001

Mail: utvgrasmark@gmail.com

Adress: Simonstorp 12 67198 Gunnarskog

Vy Västerrottna

Vi jobbar för ett öppet landskap i Västerrottnabygden, fixar med badplatsen och julgran i bygden samt diverse andra arrangemang. Vid frågor kontakta Ordförande Mats Persson 073 – 826 5800 Kassör  Robin Olsson 070 – 579 8911  

Kontaktperson: Robin Olsson

Telefon: 070-5798911

Mail: olsson_01@hotmail.com

Adress: Västerrottna 79 68698 Gräsmark