Västerrottna Fiber ekonomiska förening

Fibernät i Västerrottnabygden

Kontaktperson: Göran Karlsson

Telefon: 070-6728600

Mail: Mer information på föreningens webbsida www.vasterrottnafiber.se

Adress: Berg 24 68698 Gräsmark