Utveckling Gräsmark

 

Föreningen Utveckling Gräsmark är en religiöst och partipolitisk obunden ideell allmännyttig förening med uppgift att utveckla Gräsmark i syfte att

  • öka livskvaliteten
  • skapa befrämjande åtgärder för fastboende och turism
  • främja företagsverksamheten
  • stödja och initiera aktiviteter för barn och ungdom
  • vårda och utveckla kultur och närmiljö på ett sätt som ökar attraktiviteten för fastboende och besökande

 

 

 

Kontaktperson: Britt-Marie Paulsson

Telefon: 0570-773001

Mail: utvgrasmark@gmail.com

Adress: Simonstorp 12 67198 Gunnarskog