Utveckling Gräsmark

 

Föreningen Utveckling Gräsmark är en religiöst och partipolitisk obunden ideell allmännyttig förening med uppgift att utveckla Gräsmark i syfte att

  • öka livskvaliteten
  • skapa befrämjande åtgärder för fastboende och turism
  • främja företagsverksamheten
  • stödja och initiera aktiviteter för barn och ungdom
  • vårda och utveckla kultur och närmiljö på ett sätt som ökar attraktiviteten för fastboende och besökande

 

 

 

Kontaktperson: Karl-Erik Kulander

Telefon: 0703 - 218899

Mail: kymsberg@hotmail.com

Adress: Kymsberg 686 98 Gräsmark