Utveckling Gräsmark

 

Föreningen Utveckling Gräsmark är en religiöst och partipolitisk obunden ideell allmännyttig förening med uppgift att utveckla Gräsmark i syfte att

  • öka livskvaliteten
  • skapa befrämjande åtgärder för fastboende och turism
  • främja företagsverksamheten
  • stödja och initiera aktiviteter för barn och ungdom
  • vårda och utveckla kultur och närmiljö på ett sätt som ökar attraktiviteten för fastboende och besökande

 

Föreningen Utveckling Gräsmark har beviljats projektmedel från Växtlust Värmland och EUs landsbygsprogram. Läs mera om PROJEKTET

 

Kontaktperson: Britt-Marie Paulsson

Telefon: 0570-773001

Mail: utvgrasmark@gmail.com

Adress: Simonstorp 12 67198 Gunnarskog