Vy Västerrottna

Vi jobbar för ett öppet landskap i Västerrottnabygden, fixar med badplatsen och julgran i bygden samt diverse andra arrangemang.

Kontaktperson: Robin Olsson

Telefon: 070-5798911

Mail: olsson_01@hotmail.com

Adress: Västerrottna 79 68698 Gräsmark