Brandsbols SK

Många känner igen förkortningen BSK i skidsammanhang. Föreningen Brandsbols skidklubb bildades redan 30 maj 1937.

Elljusbanan vid Brandsbol ligger i närheten av Hedås Camping och Grässjön i Gräsmark. Banan, som är 2,5 km sköts av Brandsbols Skidklubb. Vintertid prepareras elljusbanan för skidåkning om snö och goda förutsättningar finns.

 

 

 

Kontaktperson:

Telefon: 0565-41117, 0565-42137

Mail: t.stenmark.dalhem@gmail.com

Adress: Hedås 112 686 98 Gräsmark Sunne