Vandringsleder i Gräsmark

Lillsjön runt och Styggbergsstigen. Information finns vid Lillsjöns badplats. Styggbergsstigen Ett område med hyperit berg med näringsrik morän i branterna. Floran är artrik bland annat pga. det kalkrika berget.

Grässjön – Grinnberget Leden går genom torra hedmarker men även i brant och delvis sumpig terräng .Information vid Grässjöns camping.

Ängenleden. Vandringsleden ligger i ett området där svedjefinnarna hade sina torp från slutet av 1500-talet. Information vid Rokkmakkstugan i Ängen.

Gruvrundan i Mangen. Vandringsleden har sin sträckning runt om till gruvorna i Mången. Vandringen är i första hand avsedd för att besöka de gamla gruvorna och fornlämningar.

Kalvhöjden  Kalvhöjden avsattes 1972 till reservat i Gräsmark. Ändamålet med reservatet är att bevara och vårda ett ålderdomligt odlingslandskap i finnbygden och med en artrik flora.

Tiskaretjärn På Tiskaretjärn möter du ett gammaldags odlingslandskap med dess levande kultur och skötsel. Naturen präglas av det kulliga landskapet och den
näringsrika hyperitberggrunden.