Projekt

 

Föreningen Utveckling Gräsmark har beviljats projektmedel från Växtlust Värmland och EUs landsbygdsprogram.

Syftet med leaderprojektet är att förbättra bygdens
förutsättningar för ökad sysselsättning och minskad avflyttning genom ett utökat samarbete mellan ideella organisationer och företag.
Projektet är tänkt att attrahera fler besökare till bygden, få dem att stanna längre och bidra till nya intäkter. Vi vill även locka fler att flytta hit.
Den totala projektvolymen är ca. 470 000 kronor och projektet pågår under perioden mars 2019 till februari 2021.

Mål med projektet:
 Identifiera Gräsmarks besöksmål – vilka är våra “pärlor” som vi ska marknadsföra? Vad har vi som kan locka besökare? Vilka är våra målgrupper?
 Ta fram digital och tryckt information om bygden –
foldrar, kartor m.m.
 Öka våra kunskaper om landsbygdsutveckling och
marknadsföring
 Genomföra evenemang som knyter an till ovanstående som musikkvällar och fotoutställning.

Projektgruppen består av Monika Magnusson, Karl-Erik Kulander, Kerstin Borgman, Annelie Engkvist, Thor Gustavsson, Lisa Peldan, Ivar Myrli och Anita Österman.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss eller mejla till vackerheta@gmail.com

Här hittar du en del av det som projektgruppen producerat.