Rottnadalen Åkeri AB

Vi kör till största delen virkestransporter.

Kontaktperson: Lennart Berggren

Telefon: 076-8032810

Mail: l.gtab@outlook.com

Adress: Gammelvägen 4 A 68698 Gräsmark