Mellanskog

Vi sköter om din skog och verkar för skogsägarnas rätt att äga skog och för ett fritt, lönsamt och ansvarsfullt skogsbruk. Därför arbetar vi även näringspolitiskt för att våra medlemmar ska ha bra villkor för sitt skogsägande.

Mer information på Mellanskogs webbsida

Mellanskog ägs av de 26 000 skogsägare som valt att vara medlemmar men vi hjälper även andra skogsägare. Vi arbetar för höga och rättvisa virkespriser och förhandlar med de köpande industrierna för att få så bra priser som möjligt. Vi säljer våra medlemmars virke och ju större volym vi hanterar desto större blir vår påverkan.

 

Kontaktperson: Torbjörn Stenmark

Telefon: 010-4828126

Mail: torbjorn.stenmark@mellanskog.se

Adress: Kyrkogatan 15B 68698 Gräsmark