Lotta’s Ting & Tapetseri

Stoppning och omklädsel av möbler, båt- mc.dynor m.m.
Försäljning av Løitenljus och hantverk.

För mer info se vår facebook

Kontaktperson: Lotta Utter

Telefon: 076-8241155

Mail: utter.engstrom@telia.com

Adress: Forsnäs 13, 68698 Gräsmark