Gräsmarks Energi

Leverans av fjärrvärme och vedförsäljning.
Alltid torr ved i lager..

Vi levererar fjärrvärme i Uddheden, centrala Gräsmark. Vi har även vedförsäljning..

Vid Dalens gård har vi ett Kara sågverk där vi kan hjälpa dig med sågning. Vi sågar stocklängder ända upp till 7 meter.

Kontaktperson: Åke Persson (Dalen 15, Gräsmark)

Telefon: 070-6655956

Mail: dalens.gard@hotmail.com

Adress: Villagatan 9B 68698 Gräsmark