Gräsmarks Energi

Fjärrvärme och vedproduktion.

Leverans av fjärrvärme samt vedförsäljning. Torr ved finns alltid i lager.

Vid Dalens gård finns även ett Kara sågverk där vi kan hjälpa dig med sågning. Stocklängd ända upp till 7 meter.

Kontaktperson: Åke Persson (Dalen 15, Gräsmark)

Telefon: 070-6655956

Mail: dalens.gard@hotmail.com

Adress: Villagatan 9B 68698 Gräsmark