Kulturföreningen Brandsbolsgårdar

Under sommaren 2021 gav Kulturföreningen Brandsbolsgårdar ut bygdeboken ”Gårdarna mellan Granbäcksbron och Granåbron”.Boken omfattar hemmanen Granbäck, Norra Forsnäs, Brandsbol, Norra Bråne, Linnan och Kärr i Gräsmark socken, en kulturskatt som beskriver folket och levnadsförhållandena i bygden, från sextonhundratalet till tjugohundratalet.

Innehållet är en blandning av uppgifter från officiella arkiv (t.ex. kyrkböcker) och privata handlingar, ofta kryddat med förklarande fakta och verkliga historier från gamla brev.

Kulturföreningen Brandsbolsgårdar bildades 2014 i syfte att ta fram en bygdebok om gårdarna i hemmanen Granbäck, Norra Forsnäs, Brandsbol, Norra Bråne, Linnan och Kärr i Gräsmarks socken.

Vi skulle geografiskt komplettera tidigare utgivna bygdeböcker i vårt närområde.
Förutom livet på gårdarna berättas om ex. Gräsmarks församling/kommun, särskilda profiler, näringsliv, föreningsliv och kommunikation.
I kapitlet ”Liv och död” beskrivs bl.a. sjukdomar, begravningsseder, emigration och arbetsvandring.

I maj 2021 var det omfattande arbetet klart!

Pris 300 kr/bok + ev. fraktkostnad.

Boken ”Gårdarna mellan Granbäcksbron och Granåbron” finns att köpa hos dessa medlemmar:

Sven Åke Werme, 070 – 312 95 08
Nina Sjögren, 070 – 301 87 49
Ann-Catrine Risel, 073 – 071 91 52
Börje Olsson, 070 – 664 11 64

Utlämning kan även ordnas i Sunne och Karlstad.

Kontaktperson: Sven-Åke Werme

Telefon: 070-312 95 08

Mail: sven.ake.werme@gmail.com

Adress: