Hedås Bygdeförening

Grässjöns Camping, Uthyrning av bygdegården

Grässjöns camping

Campingen vid Hedås Bygdegård

Du är välkommen att bli medlem i vårt byalag. Medlemsavgifter 2019 En person  100 kr  Familj  150 kr

Följande priser gäller för hyra av lokalen.
För att boka Hedås Bygdegård för olika aktiviteter gäller följande priser.
Medlemmar bokar lokal för aktivitet utan kostnad.
Övriga kan boka för en kostnad av 300 kr/dag
All bokning sker via Helena Nilsson, tel nr 0565-41117

Kontaktperson: Eva Dahlén

Telefon: 070 - 269 00 61

Mail: hedas.bygdeforening@gmail.com

Adress: Forsnäs 28 686 98 Gräsmark