Gräsmarks Blåbandsförening

Föreningen är en nykterhetsorganisation som verkar för ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där alla människor har lika värde.

En folkrörelse med lokala föreningar, distrikt och förbund. Tillsammans genomför vi lokalt, regional och nationellt olika arrangemang, aktiviteter samt opinionsbildning för en restriktiv alkoholpolitik och ett land utan narkotika. Vidare genomförs sociala aktiviteter, kulturprogram med mera.

Mer information på Blå Bandets webbsida.

Kontaktperson: Anders Norin

Telefon: 0565-42022 070-8023857

Mail: anders.norin@sunne.se

Adress: Stenserud 16 68698 Gräsmark