Fiske i Gräsmark

Fiskevårdsområdena Rottnen, Kymmen och Norra Gräsmark. I fiskeområdena hittar du cirka 50 vatten där du har möjlighet att fiska. Fisket som erbjuds är varierat.

 

Våra fiskevatten hittar du här
Köp fiskekort direkt i mobilen 

Vårt fiskeområde omfattar Norra Gräsmarks, Kymmens och Rottnens fvof.
De tre fiskarter som fiskas mest i Gräsmark är abborre, gädda och öring. Fisket efter grov abborre är bra i flera sjöar. Mest känd för fina abborrar är Kymmen. Även Grässjön och Rottnen kan bjuda på rejäla abborrar på över kilot.
Torptjärn har inplanterad regnbåge att tillgå, kort säljes separat.

Kontaktperson: Mattias Larsson

Telefon: 070-5500143

Mail:

Adress: