Fiske i Gräsmark

Fiskevårdsområdena Rottnen, Kymmen och Norra Gräsmark.

Fisket som erbjuds är varierat.

 

Kontaktperson: Mattias Larsson

Telefon: 070-5500143

Mail: Webbsida www.fiskeigrasmark.se

Adress: