Brandsbols kulturförening

Föreningen har under ett antal år arbetat med att skapa en bygdebok. Folk och gårdar runt Grässjön. Förutom sedvanlig information om folket och gårdarna finns intressanta artiklar om vägar och väghållning i Gräsmarksbygden, skjutsstationsverksamhet, gamla körredskap mm.

En karta är framtagen som ett komplement till bygdeboken. Är du intresserad av bygdekultur så finns det fortfarande några exemplar kvar av boken och kartan.

Boken Folk och gårdar runt Grässjön och kartan finns att köpa hos föreningens kontaktperson Arne Olsson. Boken finns även i Ica Nära Rottnahallen i Gräsmark.

Under 2022 går arbetet vidare med skrifter om och kring bygden”.

Kontaktperson: Arne Olsson

Telefon: 0565-41001

Mail: rkaolsson@gmail.com

Adress: