Friluftsgudstjänst 21 juli

Friluftsgudstjänst vid badplatsen i Västerrottna söndag 21 juli kl. 11.00 Alf   Dalberg medverkar. Sång av Lennart Larsson. Ta med fikakorg! Arr. Västerrottna Byalag och Gräsmarks Missionsförsamling.