Ekumenisk Gudstjänst 18 september

Ekumenisk gudstjänst i Sunne kyrka söndag 18 september kl.11.00 Medverkan av församlingarnas präster, pastorer och körer. Välkomna Svenska kyrkan i Gräsmark och Gräsmarks missionsförsamling.