Fiske i Gräsmark

Rottnen, Kymmen och Norra Gräsmark Fiskevårdsområde. Läs mera under den här länken om fiskevatten, kartor och fiskekort i mobil.  Fiskekort finns även att köpa i Rottnahallen.

Haklamp Put and take. Tjärn norr om sjön Kymmen. http://fiskeigrasmark.se/haklamp.html

Torptjärn Put and take. Tjärn nordväst om Grässjön. http://www.fiskeigrasmark.se/torptjarn.html

Hundtjärnet Put and take, brygga för rullstolsburna

Västerrottnabygdens FVO Fiskekort finns att köpa via soren.olsson@haggmarks.se

Ängens FVO Ängssjön rödingsfiske. Fiskekort 0565 – 46013 Båt och övernattningsstuga på ö i Ängssjön finns att tillgå.

Mangen – Treen FVO Del av Gräsmark Fiskekort  http://www.fredrosgard.com/Fiske.htm

Bogens FVO Del av Gräsmark Fiskekort finns att köpa på Tvällens Värdshus.

Privat fiskevatten. Lugnet Västerrottna Put and take.  Ove Berglund Fiskekort köpes på plats.